Polityka prywatności

Właściciel serwisu klanad.pl dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W tym celu przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację standardów stosowanych przez Klanad sp. z o. o. i wynikających z niniejszej Polityki.

1. Administratorem i właścicielem serwisu klanad.pl oraz jego subdomen jest firma Klanad sp. z o. o. , ul. Grudziądzka 159D, 87-100 Toruń, zwany dalej „Administratorem”. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail na adres: sekretariat@klanad.pl.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez serwis, są wprowadzane i udostępniane przez Państwa dobrowolnie.

3. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: serwis klanad.pl przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, zakresach i podstawach prawnych, takich jak:
– składanie zamówień i dokonywanie zakupów w sklepie internetowym – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym mogą być integrowane z danym osobowymi klienta zbieranymi w ramach konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w sklepie online.
– newsletter – aby udostępniać treści na temat nowości w serwisie i informacji związanych z firmą Klanad sp. z o. o. , przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, adres e-mail. Przetwarzanie powyższych danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą.
– zapytania ofertowe i inne – w celu przygotowania i przedstawienia oferty przetwarzamy Państwa dane osobowe przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych, są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania. Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynikających z żądania osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas konieczny, aby: obsłużyć zapytanie ofertowe, dostarczyć zamówione treści (np. newsletter), móc realizować uzyskaną od Państwa zgodę na komunikację o charakterze marketingowym, realizować współpracę objętą umową.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem nie dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia celu przetwarzania, a także dopuszczane do przetwarzania wyłącznie tym podmiotom, które uzyskały upoważnienie Administratora. Administrator zobowiązuje się także do prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej sposobu przetwarzania powierzonych danych.

6. Aby obsłużyć zapytanie lub zrealizować umowę, Administrator przekazuje Państwa dane osobowe innym podmiotom, takim jak: podmioty i podwykonawcy świadczący usługi informatyczne, kurierskie, marketingowe, prawne i księgowe, w celu bezpiecznej i kompetentnej obsługi Państwa zapytania, realizacji zamówionej usługi lub treści.
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzania danych osobowych, gwarantują stosowanie niezbędnych i odpowiednich środków ochrony bezpieczeństwa danych, które są wymagane przez przepisy prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody do przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.

8. Serwis klanad.pl oraz jego subdomeny stosuje cookies (ciasteczka) – tymczasowe pliki, których celem jest lepsze dostosowanie działania serwisu do potrzeb Użytkowników, a także gromadzenie anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pomocą narzędzi marketingowych, analitycznych i społecznościowych, w takich celach jak: analiza statystyk serwisu, badania preferencji użytkowników czy reklamowych (m.in. remarketing).
O wykorzystywaniu plików cookies użytkownik zostaje poinformowany podczas swojej wizyty w serwisie klanad.pl. Korzystanie z naszego serwisu oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z ciasteczek.
Możliwe jest wyłączenie obsługi ciasteczek z poziomu używanej przeglądarki, ale w takim wypadku Administrator serwisu klanad.pl nie gwarantuje w pełni poprawnego działania, w szczególności spersonalizowanych części serwisu, a także nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy z właściwym funkcjonowaniem systemu płatności online.